بافت زعفران صادراتی

زعفران باید خشک و شکننده باشد در غیر این صورت رطوبت گرفته است که گرچه نمی توان آن را نشان از تقلبی بودن محصول دانست اما به علت افزایش وزن، قیمت آن نیز به شکل غیر منطقی بالا تر می رود که نوعی تقلب در فروش است.

قیمت زعفران صادراتی باعث شده است که یکی از گرانترین ادویه هایی باشد که می توانید در بازار پیدا کنید. باید قبول کنید که طعم آن به اندازه ای خوب و واقعی است که ارزش قیمت بالاتر را دارد.