قیمت زعفران صادراتی

قیمت زعفران صادراتی
قیمت زعفران صادراتی

قیمت زعفران صادراتی حدود ۲۶۰۰۰ دلار در هر کیلوگرم است. به هر حال، متخصصان این صنعت، زعفران را به عنوان گران ترین ادویه در جهان رتبه بندی کرده اند. از این نظر، قیمت زعفران صادراتی به کیفیت آن بستگی دارد؛ قیمت این ادویه در ۱ کیلوگرم، ۳۵۰۰ تا ۱۶۰۰۰۰ دلار گزارش شده است !!! بی شک، قیمت زعفران صادراتی بستگی به مبدا و تولید کننده، خلوص و نوع زعفران دارد.

مردم کشورهای مختلف برای اندازه گیری وزن از واحدهای مختلفی استفاده می کنند. برای زعفران صادراتی، گرم و اونس، متداول ترین واحدها هستند. در حالی که گرم یک واحد بین المللی است (واحد SI) و اونس یک واحد انگلیسی برای اندازه گیری وزن و حجم است.

به طور کلی، اونس در انگلستان به کار می رود و گرم در سایر مناطق جهان استفاده می کند. همانطور که می دانید ۱ اونس برابر با ۳۵/۲۸ گرم است. بنابراین، هنگامی که قیمت زعفران صادراتی را در نظر دارید، فراموش نکنید واحد وزن را یادداشت کنید.

خرید زعفران صادراتی
خرید زعفران صادراتی