بزرگترین مصرف کننده پسته کدام کشور است؟

کشور ترکیه بزرگترین مصرف کننده پسته با ۱۳۰۲۰۲ تن است که این آمار، تنها در سال ۲۰۱۶ برای مصرف پسته ثبت شده است. این عدد، نشان دهنده مصرف سالانه ۱/۶۴ کیلوگرم سرانه این کشور است.

این میزان در سال ۲۰۱۵ از حدود ۱۱۹ تن افزایش یافته است. به عنوان یک تولید کننده، پسته های ترکیه به دلیل داشتن مواد مغذی، کیفیت غیر رقابتی و طعم متمایز معروف هستند. بیشتر پسته صادراتی ترکیه در استان های Sanliurfa و Gaziantep کشت می شوند.

پوسته پسته از نظر رنگ تیره بوده، ترد و کاملاً شیرین است. ترکیه در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۲۱۲۶ تن پسته را وارد کرده است. بیشتر مغزهای پسته در داخل کشور مصرف می شوند.

شهروندان ترکیه، پسته را به عنوان میان وعده مصرف می کنند؛ همچنین از آن برای تهیه شیرینی ها، بستنی یا سایر محصولات نانوایی استفاده می کنند. درصد کمی از پسته های ترکیه صادر می شود؛ مقصد صادرات پسته ترکیه کشورهای عربستان سعودی، اردن و چند کشور اروپایی هستند.