قیمت زعفران صادراتی در هر اونس یا هر گرم چقدر است؟

مردم کشورهای مختلف برای اندازه گیری وزن از واحدهای مختلفی استفاده می کنند. برای زعفران صادراتی، گرم و اونس، متداول ترین واحدها هستند. در حالی که گرم یک واحد بین المللی است (واحد SI) و اونس یک واحد انگلیسی برای اندازه گیری وزن و حجم است.

به طور کلی، اونس در انگلستان به کار می رود و گرم در سایر مناطق جهان استفاده می کند. همانطور که می دانید ۱ اونس برابر با ۳۵/۲۸ گرم است. بنابراین، هنگامی که قیمت زعفران صادراتی را در نظر دارید، فراموش نکنید واحد وزن را یادداشت کنید.

بدیهی است که قیمت زعفران صادراتی به عوامل مختلفی از جمله کشور مبدا، برند، نوع، کیفیت، کمیت و غیره بستگی دارد. در اینجا می توانید قیمت زعفران را در کشورهای مختلف ملاحظه کنید.