مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه: اصلاحات در قانون سربازی

بلطف دستورات مقامات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، اقدامات مهمی در راستای اصلاح قانون سربازی و افزایش بودجه صدا و سیما در این برنامه انجام گرفت. مصوبات این کمیسیون نه تنها تغییراتی در قانون سربازی ایجاد کردند بلکه با تأمین منابع مالی بیشتر به صدا و سیما، این نهاد رسانه‌ای ملی را در راه توسعه و بهبود کیفیت خدمات و برنامه‌های خود تقویت کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، محسن زنگنه، در جلسه خبری توضیحاتی در مورد مصوبات این کمیسیون ارائه داده است. او اظهار کرد که کمیسیون تلفیق در مدت حدود ۶ هفته به بررسی و بحث در مورد جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته و بخش عمده آن تصویب شده است. این پروسه شامل مواردی مانند حوزه‌های فرهنگ، آموزش عالی، سیاست خارجی، ساختارهای اداری، حقوق و دستمزد بوده است. همچنین بخشی از موارد مرتبط با شرکت‌های دولتی، پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، رابطه مالی دولت و نفت، بحث ارز و یارانه، و حقوق و دستمزد همچنان در دست بررسی و اصلاح می‌باشند. مرکز مشاوره آویژه اطلاعات لازم درباره این طرح و معافیت کفالت سربازی را به شما عزیزان ارائه می دهد.

مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر می‌باشند:

اصلاح قانون سربازی: کمیسیون تلفیق تصویب کرده است که قوانین مرتبط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی اصلاح شوند تا انتخاب‌پذیری بیشتری در خدمت سربازی برای جوانان فراهم آید و مشکلات مرتبط با اجبار به خدمت سربازی رفع شود.

افزایش بودجه صدا و سیما: افزایش بودجه صدا و سیما به منظور توسعه و بهبود کیفیت خدمات رسانه‌ای و افزایش نفوذ اطلاعات در جامعه تصویب شده است. این تصمیم به وسیله تأمین منابع مالی بیشتر به صدا و سیما کمک می‌کند تا نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و ارتقاء فرهنگ و آگاهی عمومی ایفا کند.

توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی: کمیسیون تلفیق تصمیم به توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله صنعت، کشاورزی، تجارت، و سایر حوزه‌ها