شب ادراری در کودکان چیست؟


شب ادراری زمانی اتفاق می افتد که کودک هنگام خواب بدون اینکه متوجه شود، ادرار می کند. بی اختیاری ادرار(شب ادراری) به دلیل از دست دادن کنترل مثانه است. در کودکان کمتر از 3 سال، عدم کنترل مثانه طبیعی است. پس شب ادراری در کودکان 3 سال و کمتر امری طبیعی است. با بزرگتر شدن کودکان، توانایی کنترل مثانه افزایش می یابد. هنگامیکه خیس شدن تختخواب در کودکی که به اندازه کافی بزرگ است که می تواند مثانه خود را کنترل کند اتفاق بیفتد، شب ادراری نامیده می شود. اکثرا شب ادراری در کودکان 5 تا 6 ساله متوقف می شود. شب ادراری در پسرها و در کودکانی که خواب عمیق دارند بیشتر است.

بعضی از والدین شب ادراری کودکان را یک موضوع غیر قابل حل و ناامید کننده می دانند در صورتیکه این گونه نیست . راه های زیادی برای درمان شب ادراری در کودکان و کمک به فرزندتان وجود دارد. پس باید صبور باشید و به یاد داشته باشید که شب ادراری تقصیر فرزند شما نیست. کودکان کنترلی بر شب ادراری ندارند.

#مشاوره_کودک #مشاوره_خانواده #روانشناسی_شب_ادراری #مشاوره_آویژه