کوچ کیست ؟


کوچ کیست ؟
کوچ کیست ؟

در این مقاله مخواهیم با معنی کوچ آشنا شویم و به سوال کوچ کیست پاسخ دهیم. کوچ به شخصی گفته می‌شود که به افراد کمک می‌کند تا بر وضعیت کنونی خود متمرکز و تغییرات لازم را در زندگی ایجاد کنند. به اشخاص کمک می‌کند تا با شناخت هدف‌های مثبت در زندگی به سمت آن قدم بردارد. چه شخص در حال ایجاد یک تعییر بزرگ باشد و چه برای رسیدن به هدفی خاص نیاز به محرک و انگیزه داشته باشد، وجود کوچ در این مسیر میتواند بسیار ارزشمند باشد. کوچ‌ها با پرسیدن سوال صحیح، ایجاد چارچوب ، دادن تمرین و مسئولیت پذیری دارند، به افراد کمک می‌کند تا با تغییرات مثبت در زندکی خود را تشخیص داده و آن را ایجاد کند.

تحصیلات یک کوچ حرفه‌ای

امروزه در ایران رشته کوچینگ و یا تربیت کوچ در هیچ دانشگاهی وجود ندارد. در دنیا این رشته‌ای جدید بوده است که دانشگاه‌های کمی آن را تدریس می‌کنند. از این رو همانند سایر رشته‌ها که به مثال مدرک وزرات علوم تایید کننده تخصص افراد است. برای کوچ مدرک آکادمیک وجود ندارد.

ویژگی‌های کوچ حرفه‌ای​

مدرک و مجوز کوچینگ از ICF یا ICI و یا هردو را دارا باشند.

فارغ‌التحصیل رشته‌های روانشناسی

تسلط به دانش رفتارشناسی

تجربیات بالا و نیک نام باشد.


کوچ تایید شده توسط ICI و ICF :

امروزه مهمترین ارائه تاییدیه به صورت بین الملی در آمریکا با عنوان فدراسیون بین‌المللی «ICF» و انجمن بین‌المللی کوچینگ «ICI» در اروپا است. نهادهای دیگری نیز وجود دارد اما معتبرترین سازمان های تاییدیه این دو می‌باشد.

چگونه کوچ مناسب خود را پیدا کنیم ؟

ادامه مطلب