مشاوره پیش از ازدواج

همیشه انتخاب های مهم، در لحظه ها و موقعیت های حساس، در زندگی سرنوشت انسان ها را می سازند. مانند انتخاب رشته، انتخاب سبک زندگی و لایف استایل، انتخاب شغل و مهم تر از آن، انتخاب فرد مناسب برای ازدواج و تشکیل زندگی مشترک که می تواند کل زندگی انسان را تحت تاثیر قرار دهد.


مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره پیش از ازدواج

ازدواج به نوعی مهم ترین یا حداقل یکی از مهمترین قسمت های زندگی هر انسان است، که تشخیص زمان مناسب آن یا انتخاب فرد قابل اعتماد و سازگار، کار آسانی نیست. بهترین نوع رابطه، رابطه صادقانه و قابل اعتماد است و در حین حال درک متقابل یکدیگر، که این موضوع برای هر فردی تا حدودی نسبی است. این چیزی است که اکثریت می دانند. اما پیدا کردن زوج مناسب برای هر فرد، و تشخیص این که آیا شخص مورد نظر برای ازدواج گزینه مناسبی است یا خیر، نیازمند مراجعه به یک مشاور ازدواج متخصص و با تجربه است که بتواند با توجه به خلقیات، اعتقادات، فرهنگ، باورها، مشکلات، خصوصیات رفتاری و ... افراد، برای ازدواج به آن ها مشاوره دهد و آنان را از شخصیت اصلی یکدیگر آگاه سازد.


مشاوره قبل ازدواج
مشاوره قبل ازدواج

بهترین زمان مراجعه به مشاوره قبل ازدواج، پیش از صورت گرفتن ازدواج و در ماه های اول آشنایی طرفین است، که هنوز وابستگی بین افراد به وجود نیامده است. تا اگر به هر دلیلی افراد با یکدیگر تناسب و نقطه اشتراکی نداشتند، بتوانند راحت تر به رابطه خود پایان دهند. یا اگر دارای مشکلات کوچک هستند، در همان دوره پیش از ازدواج، به مرور زمان با کمک مشاور، مشکلات خود را حل نمایند. البته مشاوره قبل ازدواج فقط برای رفع مشکلات نیست، بلکه برای رسیدن به شناخت بهتر و رسیدن به برخورد متناسب و احترام متقابل است. و نیز روانشناس می تواند سوالات مهم و تعیین کننده ای که ممکن است افراد در آن برهه زمانی خاص، به آن توجه نکنند را به آن ها یادآوری کند.