در کشتارگاه ها بیشتر از چه دستکشی استفاده می‌شود؟

یکی از آسیب هایی که کارگران در برخی صنایع به آن دچار می‌شوند، بریدگی و سوراخ شدن دست ها است. این آسیب ها می‌توانند جزئی و یا در شرایط بدتر عمیق و بسیار خطرناک باشند. حتی در شرایط وخیم می‌توانند منجر به قطع شدن دست کارگران گردد.

به همین دلیل همیشه استفاده از تجهیزات ایمنی در محیط کار اهمیت بالایی داشته و افراد نیز به استفاده از آنها باید عادت کنند. این تجهیزات و پوشش ها با توجه به شغل ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. در صنایع فنی و مکانیکی، قصابی ها و کشتارگاه ها و مشاغلی که با ابزار های تیز و برنده سروکار دارند، پوشیدن دستکش های زنجیری بسیار مهم است.

این دستکش ها به دستکش قصابی نیز معروف هستند. این محصولات از فلز استیل ساخته شده اند تا در برابر پوسیدگی و اجسام تیز مقاوم باشند. دستکش زنجیری وزن سبکی داشته و در مدل های مختلفی (تا مچ، تا آرنج، تا شانه) تولید می‌شوند که با توجه به نیاز، می‌توان از آنها استفاده کرد.

برخلاف دیگر دستکش ها، همیشه هر جفت دستکش را می‌پوشند، این محصولات را در قصابی ها و کشتارگاه ها معمولا در یک دست می‌پوشند. یعنی تنها دستی که گوشت را نگه می‌دارد و احتمال برخورد با ابزار برنده را دارد، دستکش دارد. هرچند برای ایمنی بهتر، باید هر دو دست در دستکش باشند تا هیچ اتفاق احتمالی نیفتد.